RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แจ้งทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์  Knowledge Transmission ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน

เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้   เพียงแค่ลงทะเบียนขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันตัวเองที่สังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นนำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

แจ้งทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic

ฐานข้อมูล Britannica Online Academic

รายละเอียด      :   Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก  โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academicได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

URL     :   http://academic.eb.com/

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธาราธร  ภมรพิบูลย์วิทย์ Tel: 089 044 5565, 091 465 1799 หรือ e-mail: upinform.th@gmail.com

แจ้งทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

            1.  ฐานข้อมูล Science Reference Center

                รายละเอียด       :   ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

               2.  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

               รายละเอียด       :   แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center  และ Entrepreneurial Studies Source ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา  ธัญยนพพร Tel: 081 258 3333 หรือ e-mail: vongthipar@ebsco.com