RMUTTO Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO Library - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอบคุณนักศึกษาฝึกงาน

งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มาฝึกงานและหาประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559     ขอให้นักศึกษาจงประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

 

สารานุกรมออนไลน์  Britannica Online Academic Edition

 เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

ระยะเวลาทดลองใช้ :  1 ธันวาคม 2558ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

URL : http://academic.eb.com

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Food Science Source

ฐานข้อมูล Food Science Source

ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่นๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาารในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559

URL :http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online (CLO)

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการมากกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุม 45 สาขา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, บริหาร, วิทยาาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรม เพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargp

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มีนาคม 2559 – 30 พฤษภาคม 2559

URL : journal.cambridge.org

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

 

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, people and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย

ระยะเวลาทดลองใช้ : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA